ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ Εισαγωγή στο Human-Centered AI
Διάρκεια 60
Ενότητα Α
Τύπος μαθήματος Διάλεξη
Εστίαση Ηθικά
Θεμα Η δεοντολογία της AI

Λέξεις-κλειδιά

Τεχνολογικός Κανονισμός, Κοινωνικός Έλεγχος της Τεχνολογίας, Τεχνολογικός εγκλωβισμός, Μέλλον της Εργασίας, Ηθική Μηχανή, Ηθική ενσωμάτωση μηχανών, IEEE P7000, ΔΑΑ

Μαθησιακοί στόχοι

Ο μαθητής κατανοεί τα κίνητρα των μελετών δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τις δυνατότητες εγκλωβισμού της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο μαθητής κατανοεί το ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης τεχνολογικής ρύθμισης.
Σατανικά κινούμενα σχέδια για την ηθική της μηχανής

Αναμενόμενη προετοιμασία

Μαθησιακά γεγονότα που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν

Θα προσθέσουμε αυτό το περιεχόμενο το συντομότερο.

Υποχρεωτικο για ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Θα προσθέσουμε αυτό το περιεχόμενο το συντομότερο.

Προαιρετικό για φοιτητές

Οποιεσδήποτε πηγές για την ιστορία της τεχνολογίας του 20ου αιώνα.

Υπόβαθρο για Φοιτητές

 • Δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης (Coeckelbergh): Εισαγωγή
 • Κείμενο του νόμου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη
 • Κείμενο του IEEE P7000-2021

Συνιστάται για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

Θέματα που πρέπει να καλυφθούν

 • Ιστορία του κοινωνικού ελέγχου της τεχνολογίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα (15 λεπτά)
  • Γιατί η κοινωνία θέλει να ελέγχει όλο και περισσότερο τι κάνουν οι μηχανικοί
 • Γιατί είναι επείγον τώρα; (10 λεπτά)
  • Σύντομη ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και πρόσφατες ανακαλύψεις
 • Το σημερινό κύμα νομοθετικών και δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών (10 λεπτά)
  • Όπως EU AIA, IEEE P70xx, ΟΟΣΑ, UNESCO, WEF…
 • Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο αφέντης; (10 λεπτά)
  • Συστηματική μάθηση για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης
 • Σύντομη επισκόπηση του κύριου HCAIM/Ενότητα Α (15 λεπτά)
  • Ο στόχος μας: τι θα ξέρουν στο τέλος, ποιες ικανότητες θα εξασκηθούν, κ.λπ.
  • Ποια θέματα θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος;
Ηθική αυτοεκτίμηση από μια τεχνητή νοημοσύνη (Evil AI Cartoons)

Βίντεο διάλεξης

Περαιτέρω ανάγνωση και επισκόπηση της τεχνολογικής ρύθμισης

Τα δεοντολογικά ζητήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολυάριθμα και ποικίλα.

Τα προβλήματα αυτά προκάλεσαν ιδιαίτερη προσοχή από διάφορες ομάδες, όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι φορείς της βιομηχανίας, οι επαγγελματίες και το ευρύ κοινό.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής της προσοχής de-jure ή proto-de-jure και μαλακού δικαίου είναι τα εξής:

Μερικά από τα πιο σημαντικά υποστηρικτικά θεωρητικά έγγραφα:

Ορισμένα παράγωγα λειτουργούν με κανονιστική πρόθεση:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα μάστερ τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο συνχρηματοδοτήθηκε από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιχορήγησης «CEF-TC-2020-1 Digital Skills 2020-EU-IA-0068».

Το υλικό αυτής της εκδήλωσης μάθησης είναι διαθέσιμο στο CC BY-NC-ND 4.0Αρχική Σελίδα > Μετάβαση στο περιεχόμενοSkip to content